W dobie medycyny opartej na dowodach naukowych (z ang. Evidence Based Medicine) bardzo często poleca się pacjentom wykonanie badań dodatkowych. Nierzadko są to badania obrazowe tj. RTG, USG rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa. Pacjenci oczywiście nie mają świadomości skali tego zjawiska, dlatego bardzo często, gdy tylko coś im dolega poddają się wspomnianej formie diagnostyki.

Warto jednak pamiętać o zagrożeniach i przeciwwskazaniach związanych z tego typu badaniami obrazowymi, bo jak się okazuje nie każdy może się takiemu badaniu poddać.

Co może stanowić przeszkodę? Otóż bardzo często są to ciała obce w naszym ciele, zaimplantowane w celach terapeutycznych (elektrostymulator serca), na skutek urazu (implantacja płytki po złamaniu) czy nawet elementy stomatologiczne (tytanowe implanty, stałe aparaty ortodontyczne).

W kwestii rezonansu magnetycznego zagrożenie dotyczy przemieszczenia obiektów ferromagnetycznych, co w konsekwencji może je uszkodzić. Ponadto ciała obce znajdujące się w ciele pacjenta mogą ulec znaczącemu rozgrzaniu, co stwarza możliwość poparzenia tkanek otaczających implant. Podobnie ma się temat protez ortopedycznych i stymulatorów.

Przedstawiamy przeciwwskazania bezwzględne związane z diagnostyką za pomocą rezonansu magnetycznego:

• elektrostymulator serca – możliwość zakłócenia jego pracy przez pole magnetyczne prowadzące do groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca,
• ferromagnetyczne klipsy naczyniowe,
• wszczepione neurostymulatory,
• implanty ślimakowe,
• implanty podskórne do podawania leków,
• niektóre typy zastawek serca,
• metaliczne ciała obce w obrębie gałki ocznej – niektórzy autorzy zalecają wykonanie zdjęcia rentgenowskiego oczodołów przed badaniem MR pacjentom z pewnych grup zawodowych, jak ślusarze czy tokarze, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z obecności ciała obcego w gałce ocznej,
• urządzenia aktywowane magnetycznie,
• ferromagnetyczne protezy wewnątrzstawowe
• wszczepione tytanowe implanty stomatologiczne,

Należy zawsze analizować skład stopu danej protezy czy implantu, aby wykluczyć zagrożenia związane z przeprowadzeniem badania obrazowego.

Czy ciąża stanowi przeciwwskazanie do wykonania badania MRI? Otóż nie – istnieją czasem wskazania do przeprowadzenia badania, w sytuacji gdy podejrzewa się poważne wady rozwojowe płodu.

Jeżeli mają Państwo pytania co do właściwie prowadzonej diagnostyki obrazowej i nie tylko, prosimy o bezpośredni kontakt ze specjalistami z Państwa okolicy, których można znaleźć pod tym adresem.

Tags: , , ,